sâmbătă, 21 februarie 2009

Mirajul nebuniei


La limita trăirii neutre dintre realitate şi ficţiune, graniţa pare inexistentă. Incapabil să păşesc definitiv, trăiesc în illo tempore, între universul meu şi lumea ce mă înconjoară.Teama dezumanizării mă îndepărtează de mine, îmi scindează fiinţa într-un ego dedublat. Incapabil să mă recunosc mă alienez într-un univers utopic, dominat de iraţionalitate şi haos, cautând în van sâmburele de lumină ar unei raţiuni de mult pierdute.
Reminiscenţa unui sacru de mult pierdut a încetat să mai vibreze, am surzit, am orbit,am amuţit...

Niciun comentariu: