vineri, 30 ianuarie 2009

Aceleaşi trãiri,alţi oameni


Existã conversaţii care se terminã cu inimi şchiopãtând şi fraze pe care nu le vei uita prea curând.
Existã oameni pe care i-ai dori uitaţi în goana timpului, suflete pe care sã nu le fi întâlnit în drumul tãu.Sau persoane pe care ţi-e ciudã cã le-ai cunoscut cu 10 minute mai târziu pentru cã au întârziat la întâlnirea cu realitatea.Iar dacã le-ai fi cunoscut mai devreme poate cã povestea ar fi decurs altfel.
Existã simţiri pe care nu ai fi vrut sã le ştii vreodatã,dar le cunoşti pe de rost. Ştii ce o sã urmeze dupã fiecare pas, dupã fiecare cuvânt,literã sau propoziţie rostitã, dupã fiecare sunet articulat sau sprânceanã arcuitã. Cunoşti fiecare întorsãturã care ar putea sã-ţi rãstoarne situaţia sau sã o îndrepte.
Existã greşeli pe care le comiţi faţã de altcineva, iar acea persoanã te iartã. Totuşi, tu însuţi nu o sã te poţi ierta prea curând.Atunci o sã ajungi sã înveţi cã „ceea ce îţi rãmâne e posibil sã doarã mai mult decât ceea ce ai pierdut”.
Existã zile care îţi doreşti sã ţinã mai mult de 24 de ore şi sãptãmâni care sã treacã într-o secundã.
Existã momente când o sã vrei sã-ţi creascã aripi doar ca sã fi singur.Acele momente vor fi unele dintre cele mai dificile şi nimic n-o sã te poatã întoarce pe drumul cel bun – în cazul în care existã şi unul rãu – pentru o perioadã de timp.Dar o sã ajungi sã înveţi cã nimeni nu a ajuns învingãtor fãrã sã piardã mãcar o datã. Cã un peisaj e alcãtuit din linii care urcã şi coboarã nu doar din înãlţimi.

Cu toţii trãim aceleaşi momente.Dar le valorificãm diferit.

Niciun comentariu: